Skip to the content

Info en reservatie niet-padelleden

Huur terrein voor niet-padelleden

a) Gastspelers

Worden uitgenodigd door padelleden. Een padellid kan 1, 2 of 3 gastspelers uitnodigen

De juiste procedure om een gastspeler mee in te plannen in het reserveringssysteem verloopt via een padellid en is als volgt:

STAP 1: Via de knop Aanmaken gastspeler vult het padellid die een gastspeler uitnodigt de nodige info in van de gast(en) waarmee hij/zij wilt spelen. Dit dient maar éénmaal te gebeuren per gastspeler.

STAP 2: Wij registreren de gastspeler(s) zo snel als mogelijk via Tennis Vlaanderen

STAP 3: Van zodra de gastspeler is geregistreerd, kan het padellid een terrein reserveren op naam van hem/haarzelf en de gastspeler(s)

STAP 4: Enkel voor niet-leden: rackets kunnen gratis worden gebruikt en zijn af te halen aan de bar in het clubhouse. Padelleden dienen zelf over een racket te beschikken. Padelballen zijn zelf te voorzien (ook te koop aan de bar).

STAP 5: Op het einde van de maand krijgt het padellid een mail met de vraag het bedrag voor de deelname van de gastspeler(s) over te schrijven. De vraag tot betaling verloopt dus via het padellid. Het verrekenen van de bijdrage met de gastspeler(s) dient te gebeuren door het padellid zelf.

TIP: registreer als padellid uw gastspeler(s) tijdig, dan verliest u geen tijd om een terrein te reserveren

Reservatie op dal- én piekuren.
Een gastspeler betaalt € 10,- per 1,5 uur spel.
Als niet-lid kan men maximum 3 keer spelen. Wenst men daarna nog te spelen, dan wordt men verondersteld lid te worden.

b) Losse verhuur 

Hier spelen 4 personen die géén padellid zijn. De juiste procedure om op basis van losse verhuur een terrein te reserveren is als volgt:

STAP 1: Via de knop Aanvraag losse verhuur vult u de nodige info in van uzelf en de mensen waarmee u wilt spelen, alsook dag en uur waarop u een terrein wenst te reserveren.

STAP 2: Wij kijken de mogelijkheid van het gevraagde tijdstip na en bevestigen of er al dan niet een terrein vrij is.

STAP 3: Indien het terrein op het gevraagde tijdstip beschikbaar is, wordt dit voor u gereserveerd. Zoniet wordt er een ander tijdstip voorgesteld/gezocht.

STAP 4: Rackets kunnen gratis worden gebruikt en zullen ter plaatse aanwezig zijn. Padelballen zijn zelf te voorzien (ook te koop aan de bar).

STAP 5: Op het einde van de maand krijgt u een mail met de vraag het bedrag voor de reservering over te schrijven.

 

Tarief: € 10,-pp per 1,5 uur.
Een niet-lid kan 3 keer spelen.
Reservatie enkel mogelijk in de daluren (elke weekdag vóór 18.00 uur en in het weekend na 13.00 uur.
Als niet-lid kan men maximum 3 keer spelen.  Wenst men daarna nog te spelen, dan wordt verondersteld lid te worden.

 

Voor meer informatie omtrent padel, contacteer  padel@tceleven.be .