Skip to the content

Heropening 1 december


Beste leden

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist dat vanaf dinsdag 1 december tot en met zondag 20 december de outdoor sportaccommodaties opnieuw mogen worden opengesteld, om met max. 4 personen in een niet georganiseerd verband te sporten. Vanaf maandag 21 december dient alles opnieuw stilgelegd te worden. De maatregelen worden opnieuw geëvalueerd op dinsdag 5 januari 2021.

 

Outdoor padel is dus toegestaan onder voorwaarden.

 

We vragen jullie met aandrang om volgende afspraken heel strikt na te leven:

 • Respecteer STEEDS de afstand van 1,5 m.
 • Ontsmet jullie handen voor, tijdens en na het sporten.
 • Je speelt met 1 vaste partner voor de volledige duur van de reservatie.  Wisselen van partner na een set is dus niet toegelaten.
 • Wissel van kant met je partner aan de andere zijde van het veld dan de tegenpartij.
 • Stop je spel 5 minuten vroeger en kom niet vroeger dan je gereserveerde uur om een contact met de vorige en de volgende spelers te vermijden. Gelieve na het spel zo vlug mogelijk de terreinen en de site te verlaten.

Reservatiesysteem

 • Gezien we 5 weken stil gelegen hebben en iedereen veel zin heeft om te spelen, hebben we beslist om tijdelijk ons reservatiesysteem aan te passen naar 1 reservatie in de piekuren,  1 in de daluren weekdagen en 1 in de daluren weekend.
  • Piekuren: weekdagen  18-22.30u en in het weekend 9-12.30u
  • Daluren: overige uren
 • Reserveer enkel met je EIGEN naam.

Gastspelers en losse verhuur

 • Voorlopig niet mogelijk.

Lessen

 • Indien de lessen zouden mogen doorgaan, zullen ze starten vanaf dinsdag 8 december. We houden de lesnemers op de hoogte.

Geniet op een veilige manier van het sporten, zorg voor jezelf en voor elkaar. 

 

Het bestuur