Skip to the content

Nieuw padelseizoen vanaf 1 april


Beste padelleden

Op 1 april begint het nieuwe padelseizoen!

Met trots kunnen we aankondigen dat er weldra op maar liefst 6 terreinen zal kunnen gereserveerd worden! De startdatum van de 2 nieuwe padelterreinen valt waarschijnlijk samen met de start van het nieuwe tennisseizoen, met name 3 april! 

Vanwege het enorme succes als opkomende sport, ging ook ons ledenaantal pijlsnel omhoog. Zo snel dat we spijtig genoeg niet aan alle abonnement aanvragen konden voldoen en we een tijdelijke ledenstop moesten inlassen. We willen als club vooral dat onze leden nog voldoende speelmogelijkheden hebben. We willen niet de club zijn die inkomsten belangrijker vindt dan het spelgenot van onze leden. 

Mede door het feit dat we er 2 nieuwe padelterreinen bij krijgen, zijn de reservatierechten in het algemeen ook wat herbekeken. 

- Omdat er de laatste tijd geen verschil meer is in de bezetting voor- of namiddag tijdens het weekend, zal er geen onderscheid meer gemaakt worden en zal er voortaan een afzonderlijke reservatiegroep 'weekend' zijn. Daarnaast blijft er een afzonderlijke reservatiegroep voor de daluren week en een derde groep piekuren week. Je kan nog steeds tegelijkertijd 7 keer op een reservatie staan

·         2 x tijdens de piekuren week

·         3 x tijdens de daluren week

·         2 x tijdens het weekend

- De piekuren in de week zijn de blokken die een startuur hebben tussen 17.30u en 21u. 

- We blijven benadrukken om steeds onder je eigen naam te reserveren. Omdat kinderen gewoonlijk overdag of in het weekend spelen, zijn de piekuren 's avonds voortaan voorbehouden voor de volwassenen. Men zal 's avonds in de week dus niet meer kunnen reserveren met namen van kinderen onder de 15 jaar. 

- Je kan voortaan al vanaf 7u 's morgens een padelterrein reserveren. 

- Het blijft zo dat tussen 2 reservaties er minstens 1 uur moet zitten en men zal voortaan 3 weken vooruit kunnen reserveren ipv 2. (Met gastspelers reserveren blijft maximum 2 weken vooruit) 

- Tenslotte hebben we ook een nieuw verminderd tarief geïntroduceerd voor de volwassenen die bvb in de horeca werken en die enkel overdag in de week willen/kunnen spelen. 

We wensen jullie allen een sportief padelseizoen toe met vele leuke en (ont)spannende matchen! 

Graag tot binnenkort op onze club! 

Het bestuur.